Souprava RNA-VIRAL-Prep

Souprava RNA-VIRAL-Prep představuje univerzální nástroj pro rychlou a vysoce účinnou izolaci virové RNA z různých klinických materiálů jako je např. faryngeální a nasofaryngeální stěr. Princip metody je založen na použití paramagnetických nano-kuliček s vhodně modifikovaným povrchem, které významně usnadňují purifikaci a separaci RNA. Izolace nukleových kyselin pomocí magnetizovaných nanokuliček je jedna z nejrozšířenějších metod v molekulární biologii. Purifikace RNA není založena na fenol-chloroformové extrakci, tudíž je manipulace se soupravou bezpečná a také, vzhledem k biokompatibilitě a biodegradabilitě magnetizovaných nanokuliček, šetrná k životnímu prostředí. Izolaci lze provádět jak manuálně, tak pomocí automatického pipetoru.
 
Univerzální purifikace virové RNA:
 
  • různé klinické materiály (faryngeální a nasofaryngeální stěr)
  • manuální izolace/robotizovaná izolace (automatický pipetor)
  • izolace na 96 jamkové destičce nebo v mikrozkumavkách
  • jednoduchá a elegantní separace pomocí paramagnetických nanokuliček
  • není třeba používat izolační kolonky, kit je optimalizován pro 96-jamkovou destičku
  • roztoky jsou připraveny přímo k použití, doba trvání isolace: 35 minut
  • CE a IVD produkt
  • pouze pro in vitro použití souprava RNA-VIRAL-Prep je k disposici ve třech velikostech 96/480/960
  • určeno pro virovou diagnostiku

skladování: 2–8 °C
exspirace: 12 měsíců
počet izolací (testů):    96/480/960
k objednání pod kat.č: IM_RNA_96 IM_RNA_480 IM_RNA_960
příbalový letákRNA-VIRAL-Prep
vyrobeno v České republice