Patentový úspěch našeho R&D

Ve spolupráci s Ústavem makromolekulární chemie AV ČR a 2. lékařskou fakultou UK se našemu R&D podařilo vypracovat a poté úspěšně patentovat pokročilou techniku pro syntézu hybridních nanosond polymer-protilátka určených pro fluorescenční kódování buněk (fluorescent cell barcoding) při imunofenotypizaci leukocytů během aplikací na průtokovém cytometru.

Více informací naleznete v únorovém čísle impaktovaného časopisu MacroMolecular Bioscience, kde byly získané výsledky, včetně praktické aplikace, publikované:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/mabi.202300306