Slingshot Biosciences – Buněčné kontroly příští generace


FlowCytes

Syntetické buňky z hydrogelu, které na cytometru vypadají jako populace bílých krvinek – lymfocyty, monocyty a granulocyty. Vysoká stabilita a trvanlivost. Ideální pro nastavení a synchronizaci cytometrů pro multicentrické studie. Použitelné i v prostředí, kde není možné pracovat s biologickým materiálem – školení, výuka, demo přístrojů.
 SpectraComp a HyParComp

Syntetické buňky jako ideální kontroly pro kompenzaci a spektrální unmixing.

Výhody proti buňkám – stabilita, jasně definovaná pozitivní populace buněk, možnost použití stejných reagencií jako ve vzorku i pro málo exprimované markery a minoritní populace buněk

Výhody proti kompenzačním kuličkám – autofluorescence podobná buňkám, vyšší počet vazebných míst pro vyšší intenzitu signáluViaComp

Syntetické buňky jako kompenzační kontrola pro barviva na viabilitu. Napodobují směs živých a mrtvých buněk.

Pozitivní populace obsahuje DNA i aminové skupiny pro vazbu fixovatelných barviv.

Ušetřete vzácné vzorky tím, že kontroly pro viabilitu provádíte pomocí syntetických buněk.TruCytes

Syntetické buňky obsahující definované množství biomarkerů, mimikující buněčné populace

Jednotlivé populace T, B, NK buněk, nebo směs mimikující lidskou krev s populacemi definovanými klasickými markery CD45, CD3, CD19, CD16, CD8, CD8, případně i CD14 pro monocyty

Možnost výroby buněk na míru podle potřeb zákazníka.
TruCytes_SlingShot