Setkání pracovníků mykobakteriologických laboratoří

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,


dovolte nám, abychom Vás tímto po delší přestávce opětovně pozvali na pracovní setkání pracovníků mykobakteriologických laboratoří,
které se uskuteční dne 27. února 2018 od 13:30 hod a dne 28. února 2018 dopoledne v Praze.Na setkání, které se koná ve spolupráci
se Společností pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP, budou diskutována aktuální témata z oblasti mykobakteriologie formou prezentací,
na které naváže odborná diskuze. Tímto bychom Vás rádi vyzvali i k vlastní aktivní účasti a navržení témat a problematik,
jejichž zařazení do programu akce byste uvítali, chtěli přednést tak, aby se nám podařilo naplnit společný záměr kvalitního,
odborného setkání. Konečný odborný program a přesné místo konání (předpokládáme hotel Kampa, Všehrdova 16, Praha 1) Vám zašleme
do poloviny měsíce února 2018 a to na základě Vašich sdělení a požadavků.V rámci večerního společenského programu jsme pro Vás
připravili návštěvu divadelního představení „Hrdý Budžes“ v Divadle Bez zábradlí.


Z organizačních důvodů prosíme o potvrzení Vaší účasti, zaslání požadavku na ubytování a potvrzení zda se zúčastnítespolečenského programu
na email: nemec.l@ita-intertact.com nebo tel. 602 292 379 včetně informace, zda přispějete svou prezentací a jaká témata diskuze navrhujete.

 

Termín konání: 27. – 28. únor 2018
Místo konání: Praha (lokace bude upřesněna)
Prosíme, rezervujte si svůj čas, aktivně se zúčastněte.

Těšíme se na setkání s Vámi.
Za organizátora:
Ing. Lubomír Němec, CSc.

Na setkání s Vámi se teší
Kolektiv I.T.A.-Intertact s.r.o.