Seminář pracovníků mykobakteriologických laboratoří

Dne 13. února 2019 se na SZÚ (zasedací místnost) koná Seminář pracovníků mykobakteriologických laboratoří. Seminář je organizován Pracovní skupinou pro diagnostiku mykobakterií Společnosti pro lékařskou mikrobiologii při ČLS JEP ve spolupráci s NRL pro mykobakterie SZÚ a firmou I.T.A.- Intertact s.r.o. 

Na semináři budou řešeny organizační otázky týkající se provozu mykobakteriologických laboratoří, externí hodnocení kvality, ISBT a další témata.
 

Váš tým ITA Intertact.