21. Ročník semináře průtokové cytometrie

Vážení, dovoluji si Vás i touto cestou pozvat na již avizovaný námi tradičně pořádaný odborný seminář věnovaný průtokové cytometrii.
Odborný program a pozvánku na společenské setkání přikládám (viz níže).

 Program jsme se snažili opět koncipovat tak, aby přednesená témata seznámila účastníky s vývojem, s novými poznatky,
produkty a zkušenostmi z této oblasti. Doufám, že náš záměr se podaří naplnit a bude pro účastníky přínosem
a proto prosím přijměte mé přání přivítat Vás jak na odpolední odborné akci, tak i na večerním setkání v přátelském duchu.

Místo konání:
Lékařský dům ČLS JEP,
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2

Termín konání:
6. 2. 2018 od 13:00
Odborný program (kliknětě ZDE)

Pozvánka na společenský večer (klikněte ZDE)


Za společnost I.T.A. - Intertact s.r.o.
Ing. Lubomír Němec, CSc.