Případné dotazy či objednávky s vámi prodiskutuje náš obchodní zástupce pro tuto značku:

TTP Labtech (The Technology Partership plc) je vedoucí evropské centrum inovací s hlavním sídlem ve Velké Británii a s pobočkami ve Spojených Státech a Indii. Tato společnost byla založena pro globální vývoj a výrobu vysoce kvalitního, robustního a inovativního automatizovaného laboratorního vybavení určeného jak pro akademickou a průmyslovou sféru, tak pro farmaceutický a biotechnologický výzkum.

O tom svědčí i fakt, že 75% veškerých zaměstnanců pracuje v oblasti výzkumu a vývoje.

TTP Labtech nabízí široké portfolio produktů s hlavním cílem a to minimalizovat objemy, redukovat ceny materiálů a tím napomoci zpřístupnění výzkumu zpět do rukou vědců.

Produktové řady:

Automatické pipetovací stanice (APS)

Tyto pipetovací stanice Vám poskytnou přesné a opakovatelné až nanolitrové pipetování, pokaždé, bez ohledu na vizkozitu tekutiny.

Výhody TTP Labtech pipetovacích stanic:

 • Úžasný výkon v rozmezí nanolitrů až mikrolitrů
 • Garantovaná nulová cross-kontaminace vzorků
 • Přesné umístění vzorku pro perfektní disperzi kapky vzorku
 • Šetření nákladů a minimalizace odpadu díky optimálnímu použití vzorků

Přehled aplikací a objemů pipet

  mosquito Crystal mosquito HTS mosquito HV mosquito LCP mosquito X1 dragonfly
Rozmezí pipet 25 nL -1.2 μL 25 nL -1.2 μL 500 nL – 5 μL 25 nL -1.2 μL 25 nL -1.2 μL or 500 nL – 5 μL 0.5 µL – 4 mL
Aplikace proteinová crystallografie, aditivní screening, microseeding, microbatch, bicelly příprava assay, reformátování a sériové ředění, PCR, qPCR sériové ředění tvorba zdrojových akustických destiček, reformátování PCR, qPCR lipidic cubic phase screening (LCP) plus všechny funkce mosquito Crystal Umožňuje “walk-away hit picking” z jakékoliv individuální jamky Optimalizace proteinové krystalizace a assay development bez kontaminace

APS pro krystalizaci proteinů

 • Mosquito Crystal – automatizuje proteinovou krystalizaci, aditivní screening a microseeding – pipetování v rozsahu objemů25 nL-1200 nL (videoprezentace)
 • Mosquito LCP – nabízí plně automatizované řešení pro lipid cubic phase screening (LCP) a navíc všechny funkce mosquito Crystal – pipetování v rozsahu objemů 25 nL- 1200 nL (videoprezentace)
 • Dragonfly – tato patentovaná technologie poskytuje jednoduchou a přesnou optimalizaci a svobodou použít jakýkoli typ kapaliny od objemu 0,5 ul až do 4 ml aniž by bylo nutné promytí nebo klasifikace kapaliny. (videoprezentace)

APS pro assay miniaturizaci ve screeningu a genomice

 • Mosquito HTS – miniaturizuje screeningové aplikace (pipetování v objemech 1,2 nL do 25 ul), jakými jsou příprava destiček, přeformátování a sériové ředění, stejně jako aplikace molekulární biologie, NGS příprava vzorku, qPCR a některé enzymatické reakce (videoprezentace)
 • Mosquito X1 – umožňuje “walk-away hit picking” z jakékoliv individuální jamky (videoprezentace)
 • Mosquito HV – překlenutí propasti mezi nanolitry a mikrolitry v pipetování pomocí pipety na 500 nL – 5 ul

Systémy pro uskladnění a management vzorků

Tato část portfolia se skládá ze škály inovativních produktů a doplňků sloužících k uskladnění, transportu a zpracování Vašich vzorků

 • Skladování a processing
  Naše zařízení jsou přizpůsobena pro skladování a zpracování biologických a chemických reagencií, mezi které patří rozpuštěné látky v DMSO a H2O, purifikovaná DNA, RT-PCR primery, proteiny a antibiotika.
 • Robustní technologie
  V srdci těchto produktů je unikátní pneumatická technologie TTP Labtech, využívající tlumení stlačeným vzduchem či dusíkem a systém flexibilních trubic pro transport mikrozkumavek. Díky těmto faktorům je zařízení spolehlivé a robustní v porovnání s tradičními přístroji. Modulární úložný prostor (comPOUND® a Arktic®) minimalizuje užívání pohyblivých částí a tím jejich opotřebení.
 • Modularita
  Modularita je klíčovou výhodou TTP Labtech systémů pro management vzorků. Zařízení nabízí flexibilitu a umoňuje rošíření skladovacího prostoru podle požadavku. Každý z individuálních modulů má nezávislou takzvanou “cherry-picking” jednotku. To znamená, že když jsou ostatní moduly dočasně mimo provoz (např. z důvodu servisu) tak je knihovna pořád k dispozici. Navíc přenos dat je uživatelsky jednoduchý.
 • Transport vzorků
  Přístroj Lab2lab od TTP Labtech umožňuje snadné plánování a přenost mikrozkumavek mezi laboratořemi nebo systémy. Může být také použit pro přímý přenos vzorků z laboratorního stolu do přístroje pro analýzu.
 • Zpracování vzorků
  Systém comPILER automatizuje proces od uskladnění vzorku k nanesení na destičku. Mezi funkce comPILERu patří arraying, rozmrazování, centrifugace, odvíčkování a opětovné uzavření a navrácení vzorku zpět do úložného prostoru.

Podrobné informace o systémech pro uskladnění a management prvků (PDF)