Případné dotazy či objednávky s vámi prodiskutuje náš obchodní zástupce pro tuto značku:

Cílem kanadské firma Photon je nabídnout vědcům poslední novinky na trhu zobrazovací techniky, kterými jsou hyperspektrální mikroskopy. Tyto systémy umožňují sledovat vzorky v celém spektru od 400-1000 nm, případně 900-1700 nm. Photon hyperspektrální mikroskopy využívají nové technologie, díky kterým můžete sledovat jak fixované preparáty, tak i živé buňky.

Produkty:

  • Hyperspektrální fluorescenční mikroskop
    Hyperspektrální fluorescenční mikroskop vám zajistí sledování preparátu ve spektru 400-1000 nm s rozlišením <2,5 nm. Díky speciální technologii, využívající naklánění braggova systemu, je toto spektrální měření velice rychlé a umožňuje tak pozorovat i živé buňky. Mikroskop nalezne využití při sledování nanočástic uvnitř buněk, při studiu pohybu váčků po buňce v čase, při mnohobarevném značení receptorů na neuronech, při studiu působení léčiv a dalších multiparametrických aplikací. Hyperspektrální mikroskop má multidisciplinární využití, ocení ho nejen uživatelé pracující se savčími buňkami, ale i patofyziologové při hodnocení fixovaných tkáňových preparátů, mikrobiologové například při sledování zastoupení jednotlivých populací sinic či řas ve vodním vzorku.
  • Hypercube
    Hypercube umožňuje z vašeho stávajícího mikroskopu sestavit mikroskop hyperspektrální. Jednoduchá integrace hypercube poskytuje rychlé globální mapování vašich vzorků a získání obrazů ve velkém rozlišení jak prostorovém, tak spektrálním. Hypercube zajistí multispektrální analýzu pro výzkum živých buněk i fixovaných preparátů, ovšem své významné využití poskytuje i mikrobiologickým laboratořím.