Případné dotazy či objednávky s vámi prodiskutuje náš obchodní zástupce pro tuto značku:

Jsme autorizovaným zástupcem firmy Hain Lifescience GmbH pro Českou republiku a Slovensko. S touto německou firmou se sídlem v Nehrenu fungující na světovém trhu již více než 25 let spolupracujeme s cílem umožnit laboratořím v České republice využívání špičkových moderních vyšetřovacích metod z oblasti rutinní diagnostiky, které firma Hain Lifescience GmbH produkuje.

Testy této firmy jsou založeny na inovativní patentované technologii DNA Strip® (metoda obdobná DNA chipům) využívající k detekci cílových parametrů vysoce přesnou a specifickou technologii. Portfolio výrobků a metod firmy Hain Lifescience GmbH se neustále rozšiřuje a rozvíjí v aktuálních oblastech současné laboratorní diagnostiky, jako jsou například lidská genetika, mikrobiologie a dentální diagnostika.

Mezi klíčové produkty patří detekční kity na diagnostiku širokého spektra mykobakterií, methicilin rezistentního Staphylococus aureus, trombofílie, laktózové intolerance nebo grampozitivních a gramnegativních mikroorganismů z krve.