Případné dotazy či objednávky s vámi prodiskutuje náš obchodní zástupce pro tuto značku:

Applied Biophysics je americká společnost, která aplikuje biofyzikální výzkum do výzkumu buněk a vývoje terapeutik. Přístroje ECIS™ (Electric Cell-substrate Impedance Sensing) jsou unikátním systémem na monitorování buněk v reálném čase bez nutnosti jakéhokoliv značení. Systémy ECIS fungují na základě měření impedance, případně kapacitance a rezistance a jsou skvělým nástrojem pro aplikace jako proliferace, toxicita, adhezivita buněk, migrace, wound healing, funkce buněčných bariér a spoustu dalších. Držitel Nobelovy ceny za fyziku Dr. Ivar Giaever a dr. Charles R. Keese v roce 1991 převedli svojí technologii ECIS do komerční sféry, nepřestali však úzce spolupracovat s vědeckou sférou a na Rensselaer Polytechnickém ústavu spolupracují na několika projektech. Jejich přístroje ECIS jsou aktuálně rozšířeny a využívány po celém světě.

Produkty:

  • ECIS Z – Přístroj umožňuje na základě měření impedance monitorovat buňky v reálném čase bez nutnosti značení. Přístroj je vhodný pro aplikace jako proliferace, toxicita, migrace a invazivita. Přístroj je možné využít pro in-situ elektroporaci. Buňky jsou kultivovány a měřeny v prostředí co2 inkubátoru na speciálních deskách se zlatými elektrodami formátu 96-jamkové desky případně na dvou 8-jamkových deskách.
  • ECIS Z theta – Přístroj kromě měření impedance je schopný měřit kapacitanci a rezistanci, díky čemuž umožňuje detailnější pohled na chování a morfologii buněk. Kromě aplikací jako je proliferace, toxicita, adhezivita, migrace, invazivita a elektroporace je ECIS Z theta ideálním nástrojem pro aplikace jako změna morfologie buněk, funkce bariér endotelu či epitelu, diferenciace kmenových buněk, míra interakce buněk s povrchem. Buňky jsou kultivovány a měřeny v prostředí co2 inkubátoru na speciálních deskách se zlatými elektrodami formátu 96-jamkové desky případně na dvou 8-jamkových deskách.

Příslušenství:

  • Peristaltické pumpy – Umožňují sledovat buňky v průtoku kapaliny a tím simulovat například chování buněk v cévním řečišti.
  • Hypoxická komora – Umožňuje kultivovat buňky za podmínek přísné hypoxie.
  • Trans-filtr modul – Toto příslušenství je založeno na měření TEER (trans epithelial electrical resistance). Umožňuje sledovat jak apikální, tak bazální část buněk a je ideálním nástrojem pro sledování buněčných bariér.