Případné dotazy či objednávky s vámi prodiskutuje náš obchodní zástupce pro tuto značku:

Německá společnost 300microns po 15 letech výzkumu 3D kultivace buněk vyvinula speciální polymerní film, který je nyní komerčně dostupný pro práci s buňkami v 3D prostředí. Buňky jsou kultivovány ve speciálních mikrokavitách, které imitují trojrozměrné prostředí. Tyto 3D desky naleznou využití ve širokém spektru aplikací jako například High-Content-Screening 3D agregátů, toxicita látek, Single-Cell analýza, diferenciace kmenových buněk a v dalších oblastech výzkumu buněk.

Produkty:

  • 3D kultivační desky
    Kultivační desky 3Dmicrons umožňují kultivovat buňky v definovaném a uniformním trojrozměrným prostředí. Buňky jsou kultivovány v 96-jamkovém formátu desky, kdy na dnu každé jamky je speciální polymerní folie s deseti či sto šedesáti devíti mikrokavitami. Desky se vyrábějí buď pro adherentní kultivaci tkáňových kultur, nebo nízkoprofilové desky pro kultivaci mikrosféroidů. Kultivační 3D desky mají vysokou mikroskopickou kvalitu.
  • Mikrobioreaktor 300microns
    Mikrobioreaktor umožňuje sledování buněk v dynamicky se měnícím se 3D prostředí mikrokavit.