Vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na XXXIII. sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů, který se bude konat od 12. do 15. října 2016 do Congress Center Parkhotelu v Plzni.

Sjezd, který je již tradičně největší a nejvýznamnější akcí obou odborných společností, se po dlouhé řadě let vrací do západočeského regionu. Odborný program bude zahrnovat spostu novinek z teorie i praxe alergických onemocnění, astmatu a dalších imunopatologií a doufáme, že Vám přinese co nejvíc informací prakticky užitečných pro Vaši práci.

Věříme, že toto další z našich setkání bude pro nás všechny nejen poučné, ale že také pomůže v navazování a posilování přátelství mezi lékaři, zdravotnickými pracovníky a spolupracujícími firmami.

INFORMACE ZDE