SONY je dodavatelem nejkvalitnějších reagencií optimalizovaných pro průtokovou cytometrii a aplikace buněčného sortu. Naše rozsáhlé produktové portfolio zahrnuje aktuálně nejpoužívanější a nejčastěji doporučované klony protilátek a konjugáty fluorochromů.

 • Více než 7 500 špičkových monoklonálních protilátek
 • Nejpopulárnejší klony pro analýzu lidských, myších a krysích buněčných populací
 • Řada klonů vykazuje zkříženou reaktivitu s buňkami primátů
 • Plné spektrum fluorochromů pro více-laserovou excitaci
 • Pro aplikace:
  • Imunologie
  • Buněčný cyklus/Apoptóza
  • Buněčná adheze
  • Cytokiny/Chemokiny
  • T-buněčné receptory
  • Monocyty/Makrofágy
  • Dendritické buňky
  • Kmenové buňky
  • T-regy
 • Dostupné v cenově příznivém testovacím balení
 • Více koncentrované reagencie v menším objemu pro snazší mnohobarevné mixy
 • Balení s barevným kódem reflektujícím formát fluorochromu

Naše špičkové reagencie, spolu s nejmodernějším přístrojovým vybavením, zajistí kompletní cytometrické řešení.

 

Anti-human antibodies (PDF)