Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond?

V letech 2013 – 2015 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci regionálního individuálního projektu č. CZ.1.04/2.1.00/70.00061 „Odborné praxe pro mladé do 30 let v Praze“. Tento projekt je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
 V období od 1.11.2013 do 1.1.2014 bylo prostřednictvím Úřadu práce České republiky, krajské pobočky pro hl. město Prahu v rámci projektu podpořeno 3 pracovních míst na SÚPM za 863.496 Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 733.972 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 129.524 Kč.
V období od 1.11.2013 do 1.1.2014 bylo u  I.T.A. Intertact s.r.o. v rámci projektu podpořeno 3 pracovních míst na SÚPM částkou 863.496,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 733.972,- Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 129.524,- Kč.
Pracovní místa vyhrazená v rámci SÚPM byla zaměřena na absolventy středních nebo vysokých škol v oboru ekonomickém nebo grafickém. Místa jsou zaměřena na podporu a podílením se chodu společnosti. Velký přínos je poskytnutá praxe v prosperující firmě
banner_up