GenePix 4100A

2 - 3 Days GenePix 4100A
Nabízí jednoduchost, spolehlivost a flexibilitu, která je nezbytná pro práci založenou na microarray technologii a to jak v genomice, proteomice tak nových oblastech. Díky speciální optice lze pracovat až se 6. různými emisními filtry. Díky kalibračnímu setu generuje spolehlivé výsledky po dlouhou dobu. Optimalizuje nastavení On-The-Fly: GenePix pro automaticky zobrazuje grafický histogram distribuce pixelové intenzity. Obrázek a histogram jsou zobrazovány dynamicky v průběhu skenování, obě dvě varianty lze použít pro optimalizaci nastavení v průběhu skenování. Aplikace: o Genomika Microarray technologie je používána pro identifikaci nových genů, vazebních míst transkripčních faktorů, změnách v DNA kopiích a změnám oporti základní sekvenci, jako například vyvíjející se kmen patogenů nebo komplex mutací způsobujících různá onemocnění. o SNP genotipizace o aCGH o Transkriptomika o Díky nejnovějším inovacím lze nyní kvantifikovat stupně transkripce. Microarray technologie určená pro transkriptomiku umožňuje mapování pro nemoc kritických oblastí genomu použitím ovlivněných a neovlivněných jednotlivců a zvýrazněním genu zodpovědného za nemoc identifikováním rozdílné exprese genu v dané oblasti. o Array Genová exprese o Array RNA interference (RNAi) o Array MicroRNA (miRNA) • Proteomika Přestože zatím nebylo dosaženo analýzy celkového proteomu, bylo díky microarray technologii dosaženo velkého progresu v proteomice jako vědním oboru. Flexibilita GenePIx Microarray Scanneru poskytuje adekvátní nástroj pro výzkum v tomto oboru. o Array proteinů, peptidů, protilátek o ELISA o Reverse Phase Array • Epigenomika Gen nese základní informační jednotku, ale tato informace má vliv pouze pokud je řádně naprogramována epigenomem. DNA metylace je specifická buněčnému typu a koreluje se strukturou chromatinu. o DNA metylace o Chromatinová imunoprecipitace (ChIP) • Nové aplikace Technické specifikace Typ vzorku standardní sklíčka pro mikroskopy (1x3, 25mm x75mm, nebo 26mm x76mm) Maximální oblast skenování standardní sklíčka pro mikroskopy (1x3, 25mm x75mm, nebo 26mm x76mm) Excitace 532nm a 635nm, solid-state lasers Nastavení laseru fixní 100% Emisní filtry 8- poziční kolo na filtry, zahrnuty 2 standardní filtry (optimalizováno na Cy3 a Cy5 nebo spektrálně podobná barviva) Detekce fotonásobič (PMT), automatické nebo manuální nastavení Metoda skenování sekvenční čas skenování 6,5 min/ 1 kanál, celá oblast, 10µm rozlišení Rozlišení pixel 5µm max., volitelné od 5-10µm Optika non- konfokální Digitální rozlišení 16-bit weight 18Kg rozměry 632mm x 298mm x 360mm propojení USB 2.0 High-speed zdroj 110/220 V
  • Kód výrobku: GENEPIX 4100A-U STD
  • Dostupnost: 2 - 3 Days
  • 0,00€
  • Cena bez DPH: 0,00€

Tagy: genepix, 4100a, array, syst