GenePix 4000B

2 - 3 Days GenePix 4000B
Nabízí jednoduchost, spolehlivost a flexibilitu, která je nezbytná pro práci založenou na microarray technologii a to jak v genomice, proteomice tak nových oblastech. Díky kalibračnímu setu generuje spolehlivé výsledky po dlouhou dobu. Simultánní Dual-laser skenování Na rozdíl od většiny komerčně dostupných microarray skenerů se GenePix 4000B Microarray Scanner získává údaje na dvou vlnových délkách současně. To znamená, že se drasticky sníží dobu prověřování a tím i zvýší efektivitu práce. Simultánní skenování eliminuje potenciálních chyb spojených se zarovnáním dvou samostatně naskenovaných obrázků, a poskytuje přístup k datům v reálném čase. Aplikace: Genomika Microarray technologie je používána pro identifikaci nových genů, vazebních míst transkripčních faktorů, změnách v DNA kopiích a změnám oproti základní sekvenci, jako například vyvíjející se kmen patogenů nebo komplex mutací způsobujících různá onemocnění. o SNP genotipizace o aCGH Transkriptomika Díky nejnovějším inovacím lze nyní kvantifikovat stupně transkripce. Microarray technologie určená pro transkriptomiku umožňuje mapování pro nemoc kritických oblastí genomu použitím ovlivněných a neovlivněných jednotlivců a zvýrazněním genu zodpovědného za nemoc identifikováním rozdílné exprese genu v dané oblasti. o Array Genová exprese o Array RNA interference (RNAi) o Array MicroRNA (miRNA) Proteomika Přestože zatím nebylo dosaženo analýzy celkového proteomu, bylo díky microarray technologii dosaženo velkého progresu v proteomice jako vědním oboru. Flexibilita GenePIx Microarray Scanneru poskytuje adekvátní nástroj pro výzkum v tomto oboru. o Array proteinů, peptidů, protilátek o ELISA o Reverse Phase Array Epigenomika Gen nese základní informační jednotku, ale tato informace má vliv pouze pokud je řádně naprogramována epigenomem. DNA metylace je specifická buněčnému typu a koreluje se strukturou chromatinu. o DNA metylace o Chromatinová imunoprecipitace (ChIP) Technické specifikace Typ vzorku Maximální oblast skenování standardní sklíčka pro mikroskopy (1x3, 25mm x75mm, nebo 26mm x76mm) Excitace 532nm a 635nm, solid-state lasers Nastavení laseru 10%, 33%, 100% Emisní filtry Cy3, Cy5 Detekce fotonásobič (PMT), automatické nebo manuální nastavení Metoda skenování simultánní čas skenování 6,5 min pro dva kanály Rozlišení pixel 5µm max., 10, 20, 40, 60, 80, 100 µm/pixel Optika non- konfokální Digitální rozlišení 16-bit weight 18Kg rozměry 632mm x 298mm x 360mm propojení USB 2.0 High-speed zdroj 110/220 V detektor PMT
  • Kód výrobku: GENEPIX 4000B-U
  • Dostupnost: 2 - 3 Days
  • 0,00€
  • Cena bez DPH: 0,00€

Tagy: genepix, 4000b, array, syst