ecis-1Přístroj ECIS americké společnosti Applied Biophysics umožňuje neinvazivní real-time monitorování buněk bez nutnosti značení. Toto technologické řešení je založené na měření impedance, kapacitance a rezistance. Díky komplexnímu elektronickému měření přístroj umožňuje detailnější popis chování buněk založené na změně morfologie. Tato label-free technika umožňuje monitorování tkáňových kultur přímo uvnitř inkubátoru.

 

ecis-2Přístroj skýtá širokou paletu aplikačního využití. Sledování proliferace buněk, cytotoxicity látek či materiálů, adhezivity buněk. Monitorování změny morfologie buněk a buněčné signalizace například přes GPCR aktivaci. ECIS je elegantním řešením pro studium migrace a invazivity a zajišťuje definované podmínky pro sledování migrace na základě přístupu Wound Healing Assay. Buňky je možné sledovat v průtoku kapaliny, což imituje prostředí cévního řečiště. Přístroj umožňuje měřit „alfa odpor“, tj. sílu, kterou se drží buňky podkladu a tím je ideálním nástrojem například pro studium vazby primárně neadherentních buněčných kultur k povrchu pokrytému ligandem některého z buněčných receptorů. ECIS umožňuje, díky měření buněk při několika frekvencích ve velkém rozsahu, zaznamenat funkčnost mezibuněčných spojů a tím funkčnost endoteliálních či epiteliálních bariér adherentních buněk. Přístroj umožňuje nastavit hodnotu proudu a frekvence, a proto je přístroj možné využít pro elektroporaci adherentních buněk in situ.