BD Biosciences nabízí nově soupravy pro diagnostiku imunitnich trombocytopeníi pomocí průtokové cytometrie Thrombocytest immune, výrobce Glycotope.

  • Thrombocytest immue test spočivá v detekci a kvantifikaci na destičkách vázaných imunoglobulinů.
  • Díky analýze průtokovou cytometrií se jedná o metodu rychlou, umožňující analyzu nizkych počtů krevnich destiček  a kvantifikaci.
  • Hlavní výhodou je  reprodukovatelnost a standardizace této metody.
V případě zájmu o bližší informace nás kontaktujte.