Nový fluorochrom pro modrý laser BD Horizon Brilliant™ Blue 515 je sedmkrát jasnější než FITC a nabízí lepší rozlišení dim populací s menším přesvitem do PE kanálu. Dostupné protilátky konjugované s BB515 naleznete zde.