BD

Zobrazit:
Tříděno podle:

Kód výrobku: 560746

Velikost balení 50 ml Reaktivita Specific Aplikace Intracellular staining (FCM)

Kód výrobku: 552658

Velikost balení 500 ml Reaktivita Specific Aplikace IHC

Kód výrobku: 561465

Velikost balení 50 µg Fluorochrom Pure Izotyp IgM
Reaktivita Specific Klon 12/14-3-3

Kód výrobku: 561466

Velikost balení 150 µg Fluorochrom Pure Izotyp IgM
Reaktivita Specific Klon 12/14-3-3

Kód výrobku: 558522

Velikost balení 0,25 ml Reaktivita Specific Aplikace CBA

Kód výrobku: 611836

Velikost balení 50 µg Fluorochrom Pure Izotyp IgG
Reaktivita Specific Klon 4 Aplikace WB

Kód výrobku: 560287

Velikost balení 50 testů Fluorochrom Alexa Fluor® 488 Izotyp IgG1, κ
Reaktivita Specific Klon M31-16 Aplikace IC/FCM

Kód výrobku: 560286

Velikost balení 50 testů Fluorochrom Alexa Fluor® 647 Izotyp IgG1, κ
Reaktivita Specific Klon M31-16 Aplikace IC/FCM

Kód výrobku: 560285

Velikost balení 50 testů Fluorochrom PE Izotyp IgG1, κ
Reaktivita Specific Klon M31-16 Aplikace IC/FCM

Kód výrobku: 560290

Velikost balení 50 testů Fluorochrom Alexa Fluor® 488 Izotyp IgG1, κ
Reaktivita Specific Klon M34-273 Aplikace IC/FCM

Kód výrobku: 560289

Velikost balení 50 testů Fluorochrom Alexa Fluor® 647 Izotyp IgG1, κ
Reaktivita Specific Klon M34-273 Aplikace IC/FCM

Kód výrobku: 560288

Velikost balení 50 testů Fluorochrom PE Izotyp IgG1, κ
Reaktivita Specific Klon M34-273 Aplikace IC/FCM

Kód výrobku: 611516

Velikost balení 50 µg Fluorochrom Pure Izotyp IgG
Reaktivita Specific Klon 30 Aplikace IF, WB

Kód výrobku: 610694

Velikost balení 50 µg Fluorochrom Pure Izotyp IgG
Reaktivita Specific Klon 33 Aplikace IF, WB

Kód výrobku: 610695

Velikost balení 150 µg Fluorochrom Pure Izotyp IgG
Reaktivita Specific Klon 33 Aplikace IF, WB

Kód výrobku: 612522

Velikost balení 50 µg Fluorochrom Pure Izotyp IgG2b
Reaktivita Specific Klon 19 Aplikace IF, WB

Kód výrobku: 612523

Velikost balení 150 µg Fluorochrom Pure Izotyp IgG2b
Reaktivita Specific Klon 19 Aplikace IF, WB

Kód výrobku: 611354

Velikost balení 50 µg Fluorochrom Pure Izotyp IgG
Reaktivita Specific Klon 19 Aplikace IF, WB

Kód výrobku: 552565

Velikost balení 50 µg Fluorochrom SET Izotyp IgG2b, κ
Reaktivita Specific Klon F24-796 Aplikace FCM, IP, WB

Kód výrobku: 560138

Velikost balení 1 kit Reaktivita Specific

Kód výrobku: 559925

Velikost balení 2 ml Fluorochrom Solution Reaktivita Specific
Aplikace FCM

Kód výrobku: 610075

Velikost balení 150 µg Fluorochrom Pure Izotyp IgG
Reaktivita Specific Klon 1 Aplikace IF, IHC, WB

Kód výrobku: 610074

Velikost balení 50 µg Fluorochrom Pure Izotyp IgG
Reaktivita Specific Klon 1 Aplikace IF, IHC, WB

Kód výrobku: 563776

Velikost balení 50 testů Fluorochrom Alexa Fluor® 647 Izotyp IgM
Reaktivita Specific Klon 105/A2B5 Aplikace FCM